Terapi for unge

Det er ikke altid nemt at være ung, der sker rigtig meget når man går fra barn til voksen. Det kan være svært at forholde sig til sine tanker og følelser og det, at kroppen pludselig ændrer sig.


Nogle unge kan opleve ensomhed, mobning eller gruppepres i skolen, hvilket udfordrer ens selvværd og selvtillid. Andre oplever måske familieproblemer eller udfordringer med skole og eksaminer. Som ung kan disse problemstillinger ofte være svære at stå med alene og grænseoverskridende at tale med sine forældre om. Her kan samtaleterapi eller hypnoterapi være med til at gøre det lettere at håndtere det at være ung. (læs også under voksne og terapi).


Mange unge oplever i dag et pres for at skulle præstere. Både i forhold til skole, forældre, venner og på sociale medier. Jeg møder i mine samtaler mange unge, der ikke føler, at de kan leve op til det, de tror alle andre kan. Unge som er skamfulde over sig selv og som ikke tør tale med andre om det.


Jeg er optaget af, at vi sammen prøver at forstå, hvad det er, du ikke trives med, og hvad det betyder for den måde du ser dig selv på. Vi vil også have fokus på, hvordan du kan blive klogere på at lytte til dine egne erfaringer om, hvad der er vigtigt for dig.


Ungesamtaler kan være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der deltager en forælder eller andre vigtige personer i dit liv.


Udfordringerne for unge er mange og kan skyldes en masse forskellige årsager. Dog kan de ofte vedrøre følgende områder:


 • Unge med angst, stress & depressions følelser
 • Sårbare unge, hvor der er lav stress tærskel
 • Lavt selvværd og lav selvtillid
 • Ensomhed
 • Mobning eller gruppepres
 • Efterskole elever, hvor der opstår problematikker, som skal afklares imens den unge er på skolen.
 • Skoleopgaver og eksamensangst
 • Pres ift. beslutninger om uddannelse/fremtiden
 • Unge som er i fare for at blive udmeldt fra sin uddannelse eller skole
 • Familieproblemer
 • Skilsmisse
 • Unge som har mistet en nær pårørende