Terapi for børn

Børn kan også have brug for terapi. Ligesom voksne mennesker, kan børn også mistrives. Årsagen kan være meget forskellig, og det er ikke altid lige let at tolke.


Som forældre kan det være enormt svært at vurdere, hvorvidt de udfordringer, man ser hos sit barn, kræver professionel hjælp eller behandling. Børn og unge kan opleve mange udfordringer i løbet af deres udvikling, og det er svært at vide, om problemerne blot er forbigående, eller om de er svære nok til, at det giver mening at søge behandling. Du er altid velkommen til at ringe og få en snak om dine bekymringer.


Tal med dit barn om hvad du ser. Det kan være svært for barnet at sætte ord på men måske har du som forældre oplevet over en længere periode at dit barn har følt sig:


 • Trist uden at kunne fortælle hvorfor.
 • Har gennem en længere periode været vred haft svært ved at “kunne styre det selv”
 • været ked af det, angst eller bange og det uden at vide hvorfor
 • syg have mavepine – hovepine
 • føler sig alene, ensom
 • modløshed
 • trukket sig for venner eller føle sig mobbet.
 • ked af eller i sorg over en skilsmisse, mistet en nærtstående eller andet
 • eller på anden måde ser ud til at mistrives
 • Når børn mistrives kan det komme til udtryk på forskellige måder. Det kan f.eks. være:
 • Mange konflikter mellem forældre og barn
 • Vredesudbrud
 • Angst, herunder angst for adskillelse fra forældrene
 • Ændret adfærd


Det er vigtigt, at møde barnet i det der fylder, at tage det alvorligt hvis barnet fortæller, at det ikke går/har det så godt, eller har vist tegn på mistrivsel over længere tid.


Børn kan være vrede, være kede af det, eller på anden måde udvise tristhed, hvis der er noget i vejen. Det er vigtigt at tage hånd om barnet og ikke bare fortælle barnet at det skal “for ties eller trænes væk”, børn skal mødes i deres utryghed og hjælpes til en forståelse af sig selv.


Når ens barn ikke trives, påvirker det både barnet og resten af familien. Det kan dog til tider være svært at vide, om ens barn mistrives eller har det dårligt. Du er altid velkommen til at ringe for at få en snak om dit barns trivsel

Den første behandling hos mig foregår hvor er barnet sammen med en eller begge forældre. Her bruger vi tid på at lære hinanden at kende, barnet og forældrene fortælle hvorfor de har opsøgt mig. Jeg fortæller om hvordan vi skal arbejde/lege så barnet kan slippe for det problem de er kommet med. Det er vigtig at barnet føler sig tryg og godt tilpas


Jeg arbejder med at terapien er nærværende for barnet dette foregår igennem både samtaler, øvelser, leg, tegninger samt hypnoterapi.